Analiza vode

voda za piće, otpadna voda, podzemna, površinska, sirova, tehnološka,...

Telefon: +381 65 847 39 34 | E-mail: voda@anahem.org

Uzorkovanje vode proporcionalno protoku 24h, sa kontinualnim merenjem pH, EC i T.

Analiza anjona i katjona u vodi jonskom hromatografijom

Mikrobiološko ispitivanje vode

Ukupna α i β radioaktivnost u vodi