MERENJE BUKE

 

BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI

Laboratorija Anahem doo je stručna organizacija koja je rešenjem izdatim od strane Ministarstva zaštite životne sredine ovlašćena za merenje buke u životnoj sredini. Poseduje akreditovanu metodu po standardu SRPS ISO 1996-1:2019 i SRPS ISO 1996-2:2019 – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – odredjivanje nivoa zvučnog pritiska.

 

Zakonskom regulativom utvrdjene su i propisane granične vrednosti indikatora buke u zatvorenim prostorijama i na otvorenom prostoru. Svrha merenja je utvrdjivanje merodavnog nivoa buke u životnoj sredini, a krajnji cilj, uporedivanje izmerenih vrednosti sa najvećim dozvoljenim vrednostima propisanim Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10) i izdavanje izveštaja u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik RS“, број 72/10).