ISPITIVANJE RADNE OKOLINE

 

Ispitivanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu obavljaju se po utvrđenoj metodologiji preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline a na osnovu licenci izdatih od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ispitivanja iz ove oblasti regulišu brojni nacinonalni, evropski i međunarodni propisi i preporuke

Predmet preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline

Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima iz ove oblasti, tehničkim propisima i standardima.

Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u roku od šest meseci od početka rada radnog, odnosno tehnološkog procesa, rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uređaja za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili zamene tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada.

Periodična ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se na radnom mestu u radnoj okolini u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja.

Sadržina i obim ispitivanja

Ispitivanja obuhvataju:

  • Utvrđivanje mikroklimatskih parametara (određivanje temperature, brzine strujanja i relativne vlažnosti vazduha na radnom mestu);
  • Uzorkovanja i merenja hemijskih štetnosti u vidu gasova, para, dimova i prašine, u zoni disanja radnika na radnom mestu;
  • Merenja fizičkih štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja – osim jonizujućih zračenja) u prostoru radnog mesta;
  • Merenje osvetljenosti na radnom mestu.
  • Ispitivanje bioloških štetnosti u radnoj okolini

Ispitivanja se obavljaju analizom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja.

Ispitivanja se, po pravilu, vrše u uslovima kada rade svi tehnološki kapaciteti  (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju, provetravanje i sl.), što se posebno navodi u stručnom nalazu.

Mikrobiološka ispitivanja

  • Kontrola mikrobiološke čistoće radnih površina i ruku radnika u objektima za poslovanje hranom  – brisevi sa radnih površina, procesne opreme, ruku i mantila radnika.