ISPITIVANJE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

Anahem d.o.o. je akreditovana laboratorija za ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe i kvaliteta sirovina.

U laboratoriji za ispitivanje predmeta opšte upotrebe, oblast ispitivanja su:

-sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela

-dečije igračke

-posuđe i pribor

-ambalaža za životne namirnice

-sredstva za održavanje čistoće

-sirovine

-duvan i duvanske prerađevine

 

Vrste analiza (prema zahtevima domaćih pravilnika i evropskih regulativa):

– mikrobiološke analize

– sadržaj metala

-sadržaj ftalata

– sadržaj konzervansa

-sadržaj amina

-ukupne migracije

-specifične migracije

– radiološke analize

 

Tehnike na kojim sa vrše analize su:

– ICP-MS, ICP-OES, GF-AAS, F-AAS, HG-AAS, CV-AAS

– LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, GC ECD, GC FID, GC PID

-HPLC, ICA, ICC

-UV-VIS

-gravimetrija, volumetrija, polarimetrija, potenciometrija, piknometrija, manometrija, refraktometrija

Mikrobiološke analize

  • Mikrobiološko ispitivanje sredstava za održavanje lične higijene i kozmetičkih proizvoda – uz pomoć aktuelnih ISO metoda ispituje se prisustvo patogena Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans kao i određivanje broja aerobno mezofilnih bakterija i broja kvasaca i plesni.
  • Mikrobiološko ispitivanje predmeta opšte upotrebe ( posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu, kao i sva papirna i plastična ambalaža za pakovanje hrane).
  • Mikrobiološko ispitivanje efikasnosti dezinfekcionih sredstava
  • Mikrobiološko proveravanje sterilnosti deklarisanih sterilnih proizvoda – u skladu sa zahtevima Farmakopeje.

Analize se obavljaju na najsavremenijoj opremi uz korišćenje standardnih metoda, metoda iz publikovane naučne literature kao i dokumentovane laboratorijske metode.