POLITIKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

U Anahem doo Beograd posvećeni smo uspostavljanju, održavanju i stalnom poboljšanju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu, doslednom primenom zahteva standarda ISO 45001:2018 i doslednom primenom zakona i propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i drugih zahteva zainteresovanih strana.

Najviše rukovodstvo Anahem-a je direktno odgovorno za primenu zahteva standarda ISO 45001:2018 i za preduzimanje mera za smanjenje negativnih uticaja na bezbednost i zdravlje na radu. Najviše rukovodstvo je posvećeno pružanju bezbednih i zdravih uslova rada, ispunjavanju zakonskih zahteva i drugih zahteva, eliminisanju opasnosti i smanjenju OH&S rizika, stalnom poboljšanju OH&S sistema menadžmenta i konsultovanju i učestvovanju radnika i predstavnika radnika.

Shvatajući radnike kao svoju najveću vrednost, Anahem doo Beograd u prvi plan ističe njihovu bezbednost i zdravlje na radu. Naše procese pažljivo analiziramo sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu po radnike, ugovarače, posetioce, tako da prepoznajemo rizike i delujemo proaktivno. Organizujemo obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad  kako bi se doprinelo kolektivnoj bezbednosti organizacije.

Svi radnici koriste odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, koja je propisana za poslove koje obavljaju, a rukovodstvo je na vreme obezbeđuje i stalno nabavlja najkvalitetniju dostupnu opremu. Radnici se podstiču da budu aktivni učesnici u kreiranju sistema, davanjem predloga, ukazivanjem na propuste, incidente, neusaglašenosti i ukazivanjem na OH&S prilike.

Imenovani predstavnik radnika podstiče na razmenu mišljenja, konsultovanje i učestvovanje u donošenju odluka između radnika i poslodavca.

Naš zadatak je da stalno istražujemo prilike za poboljšanje našeg OH&S sistema menadžmenta.

              Izdanje: 4.1

              Datum: 15.09.2021. godine

              Direktor Anahem doo Beograd

              Latinka Slavković Beškoski

PREUZMITE FAJL U PDF