Kadar

Imamo veliki broj ljudi…

Kadrovi

Anahem posebnu pažnju obraća na regrutaciju i selekciju kadrova jer smatra da su za svaki uspeh presudni ljudski resursi.

U Anahemu su zaposleni visokoobrazovani stručnjaci: diplomirani hemičari, fizikohemičari, tehnolozi, molekularni biolozi, ekolozi.

Stalno usavršavanje i motivacija zaposlenih jedan su od prioriteta naše laboratorije.

Negujemo timski duh zaposlenih.

U Anahemu su zaposleni visokoobrazovani stručnjaci: diplomirani hemičari, fizikohemičari, tehnolozi, molekularni biolozi, diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, ekolozi, diplomirani inženjeri elektrotehnike, sanitarno-ekološki inženjeri, specijalisti toksikološke hemije, doktori medicine-specijalisti higijene, medicine rada, inženjeri zaštite životne sredine i inženjeri zaštite životne sredine.

Stalno usavršavanje i motivacija zaposlenih jedan su od prioriteta naše laboratorije. Usavršavanje zaposlenih ostvaruje se kroz interne i eksterne obuke, seminare, kurseve.

Posebnu pažnju posvećujemo mladim ljudima koji imaju priliku da pokažu svoj talenat, inicijativu i energiju kroz obuke pripravnika i razne stručne prakse.