POLITIKA
KVALITETA

Politika ANAHEM d.o.o. je da, stalnim usavršavanjem kadrova, osavremenjivanjem opreme i unapređenjem organizacije, obezbedi mesto međunarodno priznate institucije za laboratorijska ispitivanja i da zadovolji zahteve, potrebe i očekivanja zainteresovanih strana.

Ostvarenje ove politike podrazumeva da:

 • Obezbeđujemo nepristrasnost laboratorije u obavljanju laboratorijskih aktivnosti;
 • Razumemo zahteve i potrebe korisnika usluge, stalno ih analiziramo i procenjujemo, kako bi poboljšali kvalitet naših usluga;
 • Svojim korisnicima stalno pružamo usluge koje zadovoljavaju ili prevazilaze njihove zahteve, potrebe i očekivanja, korisnika usluga kao i svih zainteresovanih strana;
 • Obezbeđujemo i unapređujemo sistem motivacije za maksimalno angažovanje i zadovoljstvo zaposlenih;
 • Pružamo zaposlenima permanentnu edukaciju kako bi obezbedili kvalifikovan i nepristrasan kadar i osigurali njegovu kompetentnost;
 • Konstantno sprovodimo internu kontrolu kvaliteta i program provere kroz pt aktivnosti u cilju obezbeđenja validnosti rezultata;
 • Štitimo podatke o korisnicima usluga i njihovim uzorcima kao poslovne tajne,
 • Permanentno poboljšavamo kvalitet usluga uz optimalne troškove poslovanja;
 • Upravljamo rizicima i prilikama koji su povezani sa laboratorijskim aktivnostima;
 • Sprovodimo plansku nabavku savremene opreme, a u skladu sa postavljenim strateškim ciljevima Laboratorije ANAHEM i savremenim trendovima u svetu;
 • Upravljamo svim procesima integrisanog sistema upravljanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka i težimo stalnom poboljšanju;
 • Sprovodimo efikasan i efektivan način rešavanja prigovora;
 • Uspostavljamo čvrstu saradnju sa drugim institucijama u zemlji i svetu radi unapređena primenjenih metoda i tehnika ispitivanja i efikasnije obuke zaposlenih.
Datum: 24.01.2024.

U Anahem doo je uspostavljen, primenjuje se, održava i poboljšava integrisani sistem upravljanja (IMS). Posedujemo sledeće sertifikate: