POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U laboratoriji Anahem posvećeni smo odgovornom ponašanju prema životnoj sredini prilikom sprovođenja svih naših poslovnih aktivnosti. Verujemo da je zaštita životne sredine odgovornost svih naših zaposlenih.

Najviše rukovodstvo ANAHEM-a je odgovorno za poslovanje u skladu sa svim važećim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Rukovodstvo laboratorije opredjeljeno je za sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standard ISO 14001:2015.

 

Integrisali smo upravljanje životnom sredinom s ostalim sistemima upravljanja i poslovnim procesima kako bismo osigurali stalno poboljšavanje, s uspostavljenim merljivim ciljevima, planovima i programima upravljanja životnom sredinom. Širimo uticaj naše brige za okolinu kroz proaktivno učestvovanje i stalnu komunikaciju o životnoj sredini sa svim učesnicima.

 

Svi zaposleni u laboratoriji deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine. Identifikovali smo aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu, postavili ciljeve i pratimo rezultate kako bi uporedili ostvareni učinak sa definisanim zahtevima , kao i kontrolom nad našim aktivnostima, što predstavlja osnovu za sprečavanje zagađenja životne sredine. Omogućavamo svim zaposlenim da svojim delovanjem i svesnošću doprinesu očuvanju životne sredine, sprečavanju zagađenja, smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalnom trošenju prirodnih resursa.

 

Sistematskom analizom i pažljivim projektovanjem sopstvenih aktivnosti, izborom opreme i obukom zaposlenih obezbeđujemo da nema značajnih direktnih negativnih uticaja na životnu sredinu. Uspostavili smo upravljanje otpadom na način koji garantuje odgovorno i bezbedno sakupljanje, razvrstavanje, skladištenje, privremeno i trajno odlaganje i – gde je to moguće – recikliranje. Nastojimo da očuvamo vodne resurse i smanjimo zagađenje minimizacijom količine upotrebljene količine vode i energije. Težimo da poboljšamo energetsku efikasnost nabavkom energetski efikasnih proizvoda. Podižemo nivo svesti zaposlenih u skladu sa politikom racionalnog korišćenja energije. Neprekidno činimo sve da preventivno delujemo i sprečimo potencijalne incidente. Pravimo planove za reagovanje, kako bismo i u incidentnim situacijama otklonili ili minimizirali negativne efekte po životnu sredinu.

 

Pratimo i sistematski ispunjavamo zakonske zahteve, ali ih i prevazilazimo sledeći svetske trendove i dostignuća u smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu i uštedama prirodnih resursa. Pratimo i štedimo resurse i energija, i težimo smanjenju i potpunom eliminisanju upotrebe štetnih materija.

Kupcima pomažemo u efikasnom korišćenju njihovih poslovnih potencijala kroz usluge savetovanja, oblikovanja, razvoja, izgradnje, upravljanja i poboljšanja informaciono-komunikacijskih sistema, edukujemo ih za njihovo korišćenje, vodeći brigu o zaštiti od zagađenja i smanjenju nepovoljnih uticaja na životnu sredinu. Informišemo poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

 

Ideju o održivom razvoju prenosimo na naše partnere, ali i na naše zaposlene da u svakodnevnom životu i radu čine sve što je u njihovoj moći da sačuvaju planetu za generacije koje dolaze.

Naša životna sredina je najbolji odraz nas samih, pa poštujući nju, poštujemo i sebe.

 Izdanje: 2.2

 Datum: 24.01.2024. godine

Direktor

_______________________________

Latinka Slavković Beškovski