ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA I SEDIMENATA

Laboratorija Anahem poseduje ovlašćenje Ministarstva zaštite životne sredine za poslove monitoringa zemljišta u skladu sa zakonom o zaštiti zemljišta i Pravilnikom o monitoringu zemljišta.

Bavimo se analizom i uzorkovanjem građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

 • Uzorkovanje poremećenog i neporemećenog uzorka zemljišta.
 • Veliki broj terenskih, putničkih i teretnih vozila
 • Uzorkovanje zemljišta na različitim dubinama različitom opremom

Tehnike kojim sa vrše analize su:

 • Analiza elemenata u zemljištu AAS tehnikom
 • Pesticidi u zemljištu GC-MS/MS tehnikom
 • Radioaktivnost u zemljištu HPGe gama spektometrom
 • Analiza sadržaja žive u čvrstim i tečnim uzorcima
 • Određivanje ukupnog organskog ugljenika
 • Ispitivanje volativnih jedinjenja GC/MS tehnikom
 • Mikrobiološka ispitivanja

Oprema za uzorkovanje zemljišta i sedimenata:

 • Ejkelkamp set za udarno bušenje za heterogena zemljišta sa udarnim čekićem (Makita), je standardno opremljen za bušenje do dubine do 3 metara.

Opremom za udarno bušenje uzorkovanje se može vršiti u teškim zemljištima, sa ili bez površinskog sloja šuta ili kamenja. Ova oprema za udarno bušenje je mobilna i može lako da savlada razne problematične situacije gde se bušenja ne mogu vršiti ručnom opremom.

Uzorkovanje zemljišta radi utvrđivanja vrlo isparljivih komponenti kao što su benzen, xylen i hlorovani ugljovodonici treba vršiti uzorkivačima koji neće dozvoliti da uzorak bude izložen vazduhu.
Poželjno je da uzorkovanje bude izvršeno bez remećenja zemljišnih agregata radi sprečavanja mešanja sa vazduhom. ve uslove treba održati i za vreme transporta uzoraka u laboratoriju.
Uzorkovanje se vrši ručnim svrdlom i ovim kompletom može se na najmanju meru smanjiti isparavanje i oksidacija komponenata zemljišnog uzorka. Uzorak ni pod kakvim uslovima ne dolazi u dodir sa plastičnim materijalima.

Uzorkovanje zemljišta na većim dubinama radi se mašinom sa svrdlima.

VB1 RIG je prenosna električna mašina za bušenje namenjena za profesionalnu  upotrebu. Mašina sadrži daljinske komande preko kabla, vitlo, podignut radni sto, mehanizam za zaključavanje cevi, zaštitu od pregrevanja, ispirnu glavu koja se može skinuti radi montiranja drugih priključaka za suvo bušenje.

Uzorkovanje i ispitivanje sedimenata:

Ukupni postupak ispitivanja se sastojao od sagledavanja lokacije, upoznavanja ranijeg tehnološkog procesa, uzorkovanja, transporta uzoraka do Anahem laboratorije,izrade hemijskih analiza i obrade eksperimentalnih podataka.

Tokom uzorkovanja i ispitivanja, koriste su standardne ili validovane akreditovane metode.

Uzorkovanje sedimenata radi se ručnim bagerom.