Rešenje, ovlašćenja, dozvole

U Anahem doo je uspostavljen, primenjuje se, održava i poboljšava integrisani sistem upravljanja (IMS). Posedujemo sledeće sertifikate:

Sertifikat_ISO 9001_Srpski_ZER_0042217_177455_page-0001

ISPITIVANJE OTPADA. UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADA (uzorkovanje, karakterizacija (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) i klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje) Ovlašćenje br. 019-00-0107/2023-06 Ministarstva zaštite životne sredine

MONITORING ZEMLJIŠTA (uzorkovanje, fizika i hemijska ispitivanja).  Ovlašćenje br. 353-00-02449/6/2019-04 Ministarstva zaštite životne sredine

ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA (hrane) I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (fizičko-hemijske analize, mikrobiološke analize i superanalize). Rešenje br. 530-02-159/2017-10 Ministarstva zdravlja

ISPITIVANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA (mikrobiološka, hemijska i radiološka ispitivanja) I HRANE ZA ŽIVOTINJE (hemijska i radiološka). Rešenje br. 323-06-8048/2019-05  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu

ISPITIVANJE VODE. UZORKOVANJE I FIZIČKO-HEMIJSKA, MIKROBIOLOŠKA I RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA. Ovlašćenje br. 325-00-1517/2020-07 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

MERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA. Dozvola br. 353-01-00935/1/2016-17 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

MERENJE KVALITETA VAZDUHA. Dozvola br. 353-01-00247/2013-08 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI. Rešenje br. 353-01-00105/2022-03 Ministarstva zaštite životne sredine

MONITORING RADIOAKTIVNOSTI ILI POJEDINA ISPITIVANJA U OKVIRU MONITORINGA, GAMASPEKTROMETRIJSKO ISPITIVANJE SADRŽAJA RADIONUKLIDA I ISPITIVANJA UKUPNE ALFA I UKUPNE BETA AKTIVNOSTI.  Ovlašćenje br. 021-01-63/2021-03 Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti br. 164-02-00168/2021-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – BIOLOŠKE ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti br. 164-02-00167/2021-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MONITORING RADIOAKTIVNOSTI ILI POJEDINA ISPITIVANJA U OKVIRU MONITORINGA. Merenje ambijentalnog ekvivalentna doza gama zračenja u vazduh. Ovlašćenje br. 021-01-25/2021-03/1 Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost  Srbije