Rešenje, ovlašćenja, dozvole

Ovde dodati neki TEKST KRATAK

01-261-СП-ATS-sertifikat-page-001
ISPITIVANJE OTPADA. UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADA (uzorkovanje, karakterizacija (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) i klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje) Ovlašćenje br. 19-00-00751/2018-06 Ministarstva zaštite životne sredine

MONITORING ZEMLJIŠTA (uzorkovanje, fizika i hemijska ispitivanja).  Ovlašćenje br. 353-00-02449/4/2019-04 Ministarstva zaštite životne sredine

ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA (hrane) I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (fizičko-hemijske analize, mikrobiološke analize i superanalize). Rešenje br. 530-02-159/2017-10 Ministarstva zdravlja

ISPITIVANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA (mikrobiološka, hemijska i radiološka ispitivanja). Rešenje br. 323-06-8048/2019-05

ISPITIVANJE VODE. UZORKOVANJE I FIZIČKO-HEMIJSKA, MIKROBIOLOŠKA I RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA. Ovlašćenje br. 325-00-1517/2020-07 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

MERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA. Dozvola br. 353-01-00935/1/2016-17 Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

MERENJE KVALITETA VAZDUHA. Dozvola br. 353-01-00247/2013-08 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI. Rešenje br. 353-01-00989/2020-03 Ministarstva zaštite životne sredine

MERENJE SADRŽAJA RADIONUKLIDA (voda za piće, životne namirnice, stočna hrana, lekovi, predmeti opšte upotrebe, građevinski material, veštačka đubriva, rude, metalni proizvodi primarnog oblika, mineralne sirovine, sekundarne sirovine i drugo). OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, I TO: POJEDINA ISPITIVANJA U OBLASTI MONITORINGA, GAMA SPEKTROMETRIJSKA ISPITIVANJA I ISPITIVANJA UKUPNE ALFA I UKUPNE BETA AKTIVNOSTI. Ovlašćenje br. 532-01-00043/2018-02/1 Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti br. 164-02-00168/2021-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – BIOLOŠKE ŠTETNOSTI. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti br. 164-02-00167/2021-01, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MONITORING RADIOAKTIVNOSTI ILI POJEDINA ISPITIVANJA U OKVIRU MONITORINGA. Ovlašćenje br. 021-01-25/2021-03/1 Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost  Srbije

 
sr Serbian
X