SERTIFIKATI

U Anahem doo je uspostavljen, primenjuje se, održava i poboljšava integrisani sistem upravljanja (IMS). Posedujemo sledeće sertifikate:

01-261-СП-ATS-sertifikat-page-001

 

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
(ISO 9001:2015; Sertifikat br. 18457/0)

 

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
(ISO 14001:2015; Sertifikat br. 03244/0)

 

SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU
(ISO 45001:2018; Sertifikat br. 00203/0)