Opšti uslovi poslovanja

  • Pravnu odgovornost za postupanje sa informacijama o klijentu dobijenim ili nastalim tokom izvođenja laboratorijskih aktivnosti, preuzima Anahem doo Beograd, kao pravni entitet.
  • Anahem doo se obavezuje da će sve informacije o klijentu i/ili predmetu ispitivanja, do kojih je došao tokom izvođenja laboratorijskih aktivnost, kao i podatke dobijene od korisnika, smatrati pravom svojine klijenta i tretirati kao poverljive.
  • Ukoliko se od laboratorije zahteva zakonom ili je odobreno na osnovu ugovornih aranžmana, neke poverljive informacije se mogu otkriti (izuzev ako je to zabranjeno zakonom).
  • Laboratorija ANAHEM je odgovorna da aktivnost uzorkovanja i ispitivanja obavlja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, kao i da zadovoljava potrebe korisnika usluga laboratorije, organe uprave koji donose propise i poštuje pravila Akreditacionog Tela Srbije.
  • Na osnovu laboratorijskih ispitivanja vršimo izdavanje izjave o usaglašenosti u vidu Izveštaja o ispitivanju, pri čemu se navodi koje pravilo odlučivanja je primenjeno. Pravilo odlučivanja preuzeto je iz dokumenta ILAC G-8:2009 Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification

Korisnik usluga je saglasan sa gore navedenim opštim uslovima poslovanja, što potvrđuje prihvatanjem ponude odnosno dostavljanjem uzoraka u laboratoriju Anahem doo Beograd.

Opšti uslovi poslovanja se primenju od 15.07.2019.